Sammankomster

Vattenakademiens sammankomst våren 2023

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes hos Östersjöcentrum vid Stockholms universitet den 19 april med ett 30-tal deltagare. Förutom trevligt mingel och nätverkande hölls ett par intressanta presentationer.


Prof. em. Lena Kautsky, från Stockholms universitets Östersjöcentrum berättade om medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar. Marinbiolog och vattenförvaltare Cecilia Wibjörn från Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län föreläste om hur skador kan undvikas på undervattensvegetation och mjuka bottnar i grunda vikar i Stockholms skärgård när fritidsbåtar ankrar. Föredragen följdes av diskussion och frågestund.


Länkar till:

Algforskarsommar

Skydd under Ytan


Ellen Bruno från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet hälsar välkommen.
Lena Kautsky presenterade ”Algforskarsommar”, ett pågående medborgarforskningsprojekt.
Cecilia Wibjörn berättade om Skärgårdsstiftelsens projekt ”Skydd under ytan”.

Vattenakademiens sammankomst hösten 2022

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 24 november, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett föredrag av Oliver Karlöf, fiskbiolog vid Stockholm stads fiskevårdsfunktion, om genomförda och pågående arbeten med fiskevårdsåtgärder, samt efterföljande diskussion och frågestund.


Länk till:

Urban Fiskevård


Stockholm stads fiskevård

Stockholms stads fiskevård har under lång tid jobbat med åtgärder för att främja fiskbestånd i Mälaren och skärgården. Fokuset har skiftat under åren men målet har alltid varit att skapa hållbara fiskbestånd som ger upphov till fler och bättre fiskemöjligheter. De senaste åren har staden i olika projekt satsat på att skapa livsmiljöer för rovfisk i urbana miljöer. Flera spännande projekt har genomförts eller planeras i Stockholm.

Oliver Karlöf, fiskbiolog, berättade om Stockholm stads fiskevårdsarbete, både via nyligen genomförda projekt såväl som framtida.
Lennart Edsman från Vattenakademien i diskussion med en av deltagarna.
Mingel och livliga diskussioner pågick under kvällen.

Vattenakademiens sammankomst våren 2022

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes den 20 april, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer.

Lennart Edsman, SLU Aqua (Institutionen för akvatiska resurser vid Lantbruksuniversitetet), samt företaget Astakologi, om situationen för de hotade flodkräftorna i våra vatten. Dessutom om restaurering och underlag till åtgärdsprogram för vattenområden i Stockholms urbana delar, av Katarina Forslöw, Stockholms stad och Henrik Schreiber, Tyréns AB, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

Kräftor

Åtgärder för vatten i Stockholm

Signalkräftan – eländet bara fortsätter!

Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget, som en följd av att den främmande signalkräftan sprider sig och vad som behöver göras för att vi inte ska förlora den hotade flodkräftan i Sverige, dessutom en av våra käraste nationalsymboler.


Signalkräftan – eländet bara fortsätter!
Signalkräftan – eländet bara fortsätter!
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget, som en följd av att den främmande signalkräftan sprider sig och vad som behöver göras för att vi inte ska förlora den hotade flodkräftan i Sverige, dessutom en av våra käraste nationalsymboler.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.

Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel? 
Henrik Schreiber, Tyréns AB, och Katarina Forslöw, Stockholms stad, berättade om utgångspunkter, mål och utmaningar i arbetet med lokala åtgärdsprogram för olika vattenområden i direkt anslutning till storstadsmiljön. Underlag till åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Ulvsundasjön har tagits fram och ytterligare ett för Strömmen och Lilla Värtan är under framtagande.

Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?

Vattenakademiens sammankomst hösten 2019

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 24 oktober, med ett 40-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer om effektiva åtgärder för renare sjöar via fosforfällning. Presentationerna gjordes av Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs AB, samt Katarina Forslöw, Stockholms stad och Fred Erlandsson SVOA, med efterföljande diskussion och frågestund.Länkar till:

Fällning av sjöar och havsvikar

Fosforfällning i Brunnsviken

Drönarfilmning

Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Katarina Forslöw, Stockholm Stad
Katarina Forslöw, Stockholm Stad
Inbjudan till höstens vattenpub!
Inbjudan till höstens vattenpub!

Vattenakademiens sammankomst våren 2019

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes den 4 april, med mer än 70 deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer om eDNA av Patrik Boman, SLU Aqua och Johan Näslund, AquaBiota AB, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

eDNA i en droppe vatten
eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning

"eDNA i en droppe vatten" presenterat av Patrik Bohman, SLU Aqua
Patrik Bohman, SLU Aqua
"eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning" presenterad av Johan Näslund, AquaBiota AB
Johan Näslund, AquaBiota AB
Patrik och Johan under efterföljande frågestund och diskussion.
Inbjudan till sammankomsten 2019

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst hösten 2018

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 10 oktober, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par korta presentationer om intressanta nyheter inom vattenvård och naturkommunikation i Uppsala-Stockholmsregionen.

Anders Larsson berättade om mer än ett decennium av vattenvårdsarbete i Fyrisån, under titeln ”Fyrisåns återskapade vandringsvägar - natur- och kulturmiljö i skön förening”.
Två av författarna, Vide Ohlin och Oliver Karlöf, presenterade deras nya bok om ”Upplevelser i Stockholms natur”, utifrån ett vattenperspektiv.

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst våren 2018

Mingel och föredrag vid Akademiens sammankomst våren 2018.

Foto: Göran Andersson
Stefan Lundberg och Åke Ekström från Vattenakademien presenterar årets pristagare vid Akademiens vårsammankomst 2018.

Foto: Göran Andersson