Sammankomster

Vattenakademiens sammankomst våren 2022

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes den 20 april, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer.

Lennart Edsman, SLU Aqua (Institutionen för akvatiska resurser vid Lantbruksuniversitetet), samt företaget Astakologi, om situationen för de hotade flodkräftorna i våra vatten. Dessutom om restaurering och underlag till åtgärdsprogram för vattenområden i Stockholms urbana delar, av Katarina Forslöw, Stockholms stad och Henrik Schreiber, Tyréns AB, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

Kräftor

Åtgärder för vatten i Stockholm

Signalkräftan – eländet bara fortsätter!

Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget, som en följd av att den främmande signalkräftan sprider sig och vad som behöver göras för att vi inte ska förlora den hotade flodkräftan i Sverige, dessutom en av våra käraste nationalsymboler.


Signalkräftan – eländet bara fortsätter!
Signalkräftan – eländet bara fortsätter!
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget, som en följd av att den främmande signalkräftan sprider sig och vad som behöver göras för att vi inte ska förlora den hotade flodkräftan i Sverige, dessutom en av våra käraste nationalsymboler.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.
Lennart Edsman, SLU Aqua/Astakologi gav en uppdatering kring läget.

Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel? 
Henrik Schreiber, Tyréns AB, och Katarina Forslöw, Stockholms stad, berättade om utgångspunkter, mål och utmaningar i arbetet med lokala åtgärdsprogram för olika vattenområden i direkt anslutning till storstadsmiljön. Underlag till åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Ulvsundasjön har tagits fram och ytterligare ett för Strömmen och Lilla Värtan är under framtagande.

Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?
Hur kan vattenrestaurering göras i en storstadsdjungel?

Vattenakademiens sammankomst våren 2019

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes den 4 april, med mer än 70 deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer om eDNA av Patrik Boman, SLU Aqua och Johan Näslund, AquaBiota AB, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

eDNA i en droppe vatten
eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning

"eDNA i en droppe vatten" presenterat av Patrik Bohman, SLU Aqua
Patrik Bohman, SLU Aqua
"eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning" presenterad av Johan Näslund, AquaBiota AB
Johan Näslund, AquaBiota AB
Patrik och Johan under efterföljande frågestund och diskussion.
Inbjudan till sammankomsten 2019

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst hösten 2018

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 10 oktober, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par korta presentationer om intressanta nyheter inom vattenvård och naturkommunikation i Uppsala-Stockholmsregionen.

Anders Larsson berättade om mer än ett decennium av vattenvårdsarbete i Fyrisån, under titeln ”Fyrisåns återskapade vandringsvägar - natur- och kulturmiljö i skön förening”.
Två av författarna, Vide Ohlin och Oliver Karlöf, presenterade deras nya bok om ”Upplevelser i Stockholms natur”, utifrån ett vattenperspektiv.

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst våren 2018

Mingel och föredrag vid Akademiens sammankomst våren 2018.

Foto: Göran Andersson
Stefan Lundberg och Åke Ekström från Vattenakademien presenterar årets pristagare vid Akademiens vårsammankomst 2018.

Foto: Göran Andersson