Sammankomster

Vattenakademiens sammankomst hösten 2019

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 24 oktober, med ett 40-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer om effektiva åtgärder för renare sjöar via fosforfällning. Presentationerna gjordes av Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs AB, samt Katarina Forslöw, Stockholms stad och Fred Erlandsson SVOA, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

Fällning av sjöar och havsvikar

Fosforfällning i Brunnsviken

Drönarfilmning


Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Fred Erlandsson, SVOA
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Sten-Åke Karlsson, Vattenresurs AB
Katarina Forslöw, Stockholms Stad
Inbjudan till höstens vattenpub!

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst våren 2019

Vattenakademiens vårsammankomst genomfördes den 4 april, med mer än 70 deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par intressanta presentationer om eDNA av Patrik Boman, SLU Aqua och Johan Näslund, AquaBiota AB, med efterföljande diskussion och frågestund.


Länkar till:

eDNA i en droppe vatten
eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning

"eDNA i en droppe vatten" presenterat av Patrik Bohman, SLU Aqua
Patrik Bohman, SLU Aqua
"eDNA - Nya möjligheter för miljöövervakning" presenterad av Johan Näslund, AquaBiota AB
Johan Näslund, AquaBiota AB
Patrik och Johan under efterföljande frågestund och diskussion.
Inbjudan till sammankomsten 2019

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst hösten 2018

Vattenakademiens höstsammankomst genomfördes den 10 oktober, med ett 50-tal deltagare. Förutom sedvanligt mingel och nätverkande under trevliga former hölls ett par korta presentationer om intressanta nyheter inom vattenvård och naturkommunikation i Uppsala-Stockholmsregionen.

Anders Larsson berättade om mer än ett decennium av vattenvårdsarbete i Fyrisån, under titeln ”Fyrisåns återskapade vandringsvägar - natur- och kulturmiljö i skön förening”.
Två av författarna, Vide Ohlin och Oliver Karlöf, presenterade deras nya bok om ”Upplevelser i Stockholms natur”, utifrån ett vattenperspektiv.

Samtliga foton: Göran Andersson

Vattenakademiens sammankomst våren 2018

Mingel och föredrag vid Akademiens sammankomst våren 2018.

Foto: Göran Andersson
Stefan Lundberg och Åke Ekström från Vattenakademien presenterar årets pristagare vid Akademiens vårsammankomst 2018.

Foto: Göran Andersson