Nyheter

COVID 19 påverkar Vattenakademiens verksamhet


Vi är fortfarande i en osäker tid och inom Vattenakademien är därför våra aktiviteter fortsatt inställda. Pandemin är långt ifrån över och det kommer tyvärr att dröja innan vi är tillbaka med våra sammankomster, som vi var innan corona, men vi kommer att hitta nya vägar framåt och vi kommer att fortsätta göra det fortsatt möjligt för nätverkande och kunskapsutbyte. Allt blir kanske inte exakt som tidigare, men det kommer att bli bra. Tillsammans gör vi det bra.


Håll i, håll ut och håll avstånd.


Med vänliga hälsningar från Organisationskommittén inom Vattenakademien