Prisutdelningar

Priser till välförtjänta vattenvårdare 2023


Vattenakademiens Stora Hederspris 2023 tilldelas Lena Kautsky
Prof. em. Lena Kautsky från Stockholms universitets Östersjöcentrum tar emot Vattenakademiens Stora Hederspris vid Akademiens sammankomst den 19 april 2023.
Stefan Lundberg från Vattenakademien läser upp akademiens prismotivering.
Vattenakademiens pris för Artskydd och Artbevarande 2023 tilldelas Cecilia Wibjörn
Cecilia Wängö från Skärgårdsstiftelsen i Stockholm län tar emot Vattenakademiens pris för Artskydd och Artbevarande vid Akademiens sammankomst den 19 april 2023.
Stefan Lundberg prismotiverar Cecilia Wibjörn
Stolta och glada mottagare av Vattenakademiens priser vid akademiens vårsammankomst den 19 april. I mitten Vattenakademiens prisutdelare, Stefan Lundberg.

Priser till välförtjänta vattenvårdare 2022


Roland Berndt från föreningen Rädda Långsjöns Grodor (RLG) tar emot Vattenakademiens pris för bevarande av Biologisk Mångfald vid Akademiens sammankomst den 20 april 2022.

Birgitta Held-Paulie från Nacka kommun tar emot Vattenakademiens Hederspris vid Akademiens sammankomst den 20 april 2022.

Susanna Hansen (på bild) från Västerås stad och Johan Lind, Vattenbyggnad i Sverige AB, tar emot Vattenakademiens Designpris för deras arbete med att genomföra byggandet av en faunapassage i en känslig kulturmiljö vid det gamla Turbinhuset i Svartån, inom centrala Västerås. Johan Lind var förhindrad att närvara vid prisceremonin men priset har tillsänts honom i efterhand.

Priser till välförtjänta vattenvårdare 2019


Fanny Ryback och Jonas Riedel tar emot Vattenakademiens Stora Pris vid Akademiens sammankomst 4 april 2019

Virpi Lindfors och Emil V Nilsson tar emot Vattenakademiens Hederspris vid Akademiens sammankomst 4 april 2019

Nils-Olof Ahlén och Rolf Stohr från Tyresö Fiskevårdsförening tar emot Vattenakademiens Pris för främjande av biologisk mångfald i akvatiska miljöer

Priser till välförtjänta vattenvårdare 2018


Per Snöbohm och Jan-Erik Haggarsson tar emot Vattenakademiens Hederspris vid Akademiens sammankomst 12 april 2018.


Foto: Göran Andersson


Vide Ohlin, Elisabet Söderlund och Martina Kiibus tar emot Vattenakademiens Pris för främjande av biologisk mångfald i akvatiska miljöer på Akademiens sammankomst 12 april 2018.


Foto: Göran Andersson